Family Trip Tours 7 Days 6 Nights (April- October)

ทริปครอบครัวสุขสันต์ โปรแกรม 7 Days 6 Nights

Bern Genave Europa Park Zurich

BernMelide: Swissminiatur swiss chocolate factory(Cailler Nestlé  Gruyeres
CERN Zoo Zürich geneva  Swiss miniatur

La Maison du Gruyere Jardin Anglais Europa Park guten bern

Day 1-Bern
ช่วงเช้า : รับทุกท่านที่สนามบินซูริคหรือสถานีรถไฟ
ต่อจากนั้น : เมืองมุ่งหน้าสู่เที่ยวชมเมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
-เมืองเบริ์น(Bern) เป็นเมืองหลวงที่ไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลก ซึ่งมีประชากรเพียงประมาณ 130,000 คน มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ภาษาราชการที่ใช้ในเมืองเบิร์นคือ ภาษาเยอรมัน แต่คนในเมืองส่วนใหญ่ นิยมพูดภาษาเยอรมันเบิร์น เป็นภาษาถิ่น ในปีค.ศ. 1863 เบิร์นได้รับการยกเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 ย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (Aare River) นำท่านชม หอนาฬิกาเก่าแก่ของเมืองเบริ์น (Zytglogge)-แม่น้ำแอเร่ (Aare River) -โบสถ์มืนสเตอร์ (Munster) -อาคารรัฐสภา (Parliament building,Bundeshaus) -บ่อหมีสัญญาลักษณ์ของเมือง -สวนกุหลาบ (Rose Garden) จุดชมวิวทั้งหมดของเมืองเบริ์น

ช่วงบ่าย : พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ (Einstein Museum)
-นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ไว้ทั้งหมด ด้านในมีวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมและ ชาติพันธุ์ มีทั้งหมดจำนวน 500,000 ชิ้น ตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบัน และยังรวมวัฒนธรรมของทกุทวีป ทั่วโลกไว้ด้วย และในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังได้จัดแสดงชีวะประวัติชีวิตและการทำงานของนัก ฟิสิกส์ชื่อดังก้องโลกอย่าง  Albert Einstein อีกด้วย

Day 2-The swiss chocolate factory(Cailler Nestlé)-Gruyères
ช่วงเช้า : เที่ยวชมเมืองบร็อค ( Broc) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานช็อกโกแลต Cailler Nestle
-เพื่อเยี่ยมชมโรงงานชื่อดังสัญชาติสวิส รวมทั้งได้ชมขั้นตอนการผลิตพร้อมชิมช็อคโกแลตชื่อดังแสนอร่อย อันเลื่องชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากช็อคโกแลตเป็นของฝาก ภายในโรงงานจะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติของการก่อตั้งโรงงานและท่านยังสามารถชิม ช็อกโกแลตทั้งหมดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานได้ฟรี แบบไม่อั้นได้ด้วย

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองกรุแยร์(Gruyeres) เป็นเมืองชนบทที่สวยงาม
-เมืองกรุแยร์ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียว ปูพื้นด้วยหินและห้ามรถแล่นผ่าน สองข้างทางเรียงรายไปด้วย กระท่อมหลังเล็กๆ ตัดไปสู่ทาง ขึ้นปราสาทกลางดงดอกไม้ ชมประสาทกรุยเย่ร์ (Chateau de Gruyeres) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 11 และเป็นปราสาทของท่านเคาร์นที่ปกครองเมืองนี้มานานกว่า 500 ปี ด้วยเหตุที่เมืองตั้งบนยอดเขาจึงทำให้ไม่สามารถขยายเมืองให้ใหญ่ได้ ชมโรงงาน La Maison du Gruyere เป็นต้นตำหรับการผลิตเนยแข็งที่ขึ้นชื่อของสวิสซึ่งมีสีเหลืองอ่อน รสชาติมันเข้มข้น ซึ่งสามารถเข้าชมขั้นตอน การผลิตมีตัวอย่างให้ชิมและ สารคดีสั้นๆให้ชม   ขั้นตอนการผลิตเนยแข็ง กรุยแยร์สีเหลืองอ่อนรสชาติเข้มข้นที่ขึ้นชื่อให้ท่านได้ทดลองชิมพร้อมเลือก ซื้อเป็นของฝาก นอกจากเนยแข็งแล้วยังผลิตแฮม ครีม สตรอว์เบอร์รี่ และเข้าชมการผลิตช็อกโกแล็ตที่โรงงานของเนสต์เลตั้งอยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านบร็อก   จากนั้นนำชมเมืองกรุยแยร์ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียวซึ่งถนนสาย นี้ตัดขึ้นไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไม้

Day 3-Oeschinen
ช่วงเช้า-ช่องบ่าย : เที่ยวชมทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinensee/Oeschinen Lake)
-ทะเลสาบโอชิเนน (Oeschinensee/Oeschinen Lake)พื้นที่ทั้งหมดมีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในรัฐเบริ์น (Bernese Oberland) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองแคนเดอร์สเทก ( Kandersteg)ห่างเพียง 4 กิโลเมตร (2.5 ไมล์)ในหุบเขาโอชิเนน (Oeschinen)ตั้งอยู่บริเวณความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,578 เมตร (5,177 ฟุต) ทะเลสาบอยู่ตรงกลางของหุบเขาโอชิเนน (Oeschinen)และใต้ทะเลสาบมีท่อน้ำ เพื่อส่งต่อน้ำในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำปาให้กับเมืองแคน เดอร์สเทก ( Kandersteg)ปี 1931-1965 ได้มีการวัดระดับน้ำในทะเลสาบ มีปริมาณ 1,566.90 เมตร (5,138.1 ฟุต) และ 1,581.9 เมตร (5,190 ฟุต) ระดับของปริมาณของน้ำจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลเฉลี่ย 12.2 เมตร (40 ฟุต) และ ในแต่ละปีจะมี 5 เดือนที่น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งในช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคมของทุก ปี

Day 4-Europa Park
ช่วงเช้า : เที่ยวชมยูโรพาร์ค สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระว่างเมือง Freiburg ในเยอรมันและเมือง Strasbourg ในฝรั่งเศส เครื่องเล่นที่มีชื่อเสียงในยูโรพาร์คคือ รถไฟเหาะความเร็วสูง และขบวนพาเรท  Euro Dance Festival ต่อท่านจากนั้น ทุกท่านสามารถเล่นเครื่องเล่น ในสวนสนุกได้ตามอัธยาศัย

Day 5-Zurich
ช่วงเช้า : สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซูริค (Zoo Zürich)
-สวนสัตว์ซูริคเปิดบริการตั้งแต่ปี 1929 ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองซูริคบนเนินเขาซูริค( Zürichberg) ในสวนสัตว์มีสัตว์อาศัยอยู่มากกว่า 30,000 ตัว รวมทั้งหมด 375 สายพันธุ์ซึ่งสัตว์เหล่านั้นจาก 6 ทวีปทั่วโลก และยังเป็นศูนย์อนุรักษณ์พันธุ์สัตว์หายาก รวมถึงวิจัยพันธุ์ต่างๆที่ไกล้สูญพันธุ์ด้วย เช่น เสือดาวหิมะ,สิงห์โตอินเดีย,ช้างจากเอเชีย,เต๋ายักษ์กาลาปากอส และอื่่นๆ

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองซูริค(Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตและเป็นศูนย์กลางธนาคารการเงินของโลก
-เมืองซูริค(Zurich)มีประชากร 370,000 คน เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและ มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากมีธนาคารโลก รวมถึงธนาคารต่างๆตั้งอยู่จำนวนมาก ซึ่งมากกว่า 200 กว่าแห่ง อาชีพหลักของคนเมืองนี้คือ ทำงานธนาคาร และหน่วยงานที่สื่อต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่ของบริษัทช่องโทรทัศน์แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของ เครือข่ายรถไฟทั่วสวิส และสนามบินนานาชาติที่คึกคักที่ ใหญ่ที่สุด ของประเทศ นำท่านชม โบสถ์โรมันเก่า กรอสมุนเสตอร์ (Grossmunster) หรือ ขนานนามว่า Great church ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอริกที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคอย่างงดงาม เมืองซูริคมีลักษณะ มีภูมิทัศน์สวยงาม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุโรป   จากนั้นไปยังถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)และจัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีราคาแพงที่ สุดแห่งหนึง่ของโลก โดยตลอดสองข้างทางล้วน แล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก

Day 6-Bellinzona
ช่วงเช้า : เที่ยวชม Swiss miniatur หรือเมืองจำลอง สถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งหมดได้รวบรวมไว้ที่เนี่ย ซึ่งเป็นสถานรวบรวม เมืองจำลองของสถานที่ สำคัญต่างๆ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ 6 มิถุนายน 1959 และยังเพิ่งฉลองครบรอบ ที่เปิดทำการครบ 50 ปี ในปี 2009 สถานที่จำลอง มากกว่า 120 แห่ง ขนาดของโมเดล มีขนาด 1:25 มีทั้งอาคารที่สำคัญ อนุสาวรีย์ การคมนาคมขนส่งใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในสมัยก่อนของคนสวิส ชาวเมืองแถบนี้พูดภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาราชการ และอีกอย่างที่ให้ผู้ชมได้ตื่นเต้นเป้นอย่างมากต่อผู้พบเห็น คือ โมเดลที่แสดงการคมนาคมขนส่ง มีความยาว 3,560 เมตร มีรถไฟ เครื่องบิน เรือ สามารถเคลื่นไหวได้เสมือนของจริงไม่มีผิดเพียนเลย การตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงาม จากพันธุ์ไม้นานาชนิด จำนวน 1,500 ชนิด และสวนดอกไม้ ที่มีไม้ดอกมากกว่า 15,000 ดอก และยังมีเครื่องเล่นไว้บริการทำสำหรับเด็กๆด้วย

Day 7-เดินทางกลับ
ช่วงสายหรือช่วงเย็น : ส่งทุกท่านกลับที่สนามบินซูริคหรือสถานีรถไฟ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ค่าใช้จ่ายทริปนี้ :
ผู้ใหญ่ :

4-6 ท่าน = ราคา 119,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 151,900 บาท/ต่อท่าน)
7-8 ท่าน = ราคา 110,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 140,900 บาท/ต่อท่าน)
9-10 ท่าน = ราคา 87,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 119,000 บาท/ต่อท่าน)

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) :
4-6 ท่าน = ราคา 109,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 141,900 บาท/ต่อท่าน)
7-8 ท่าน = ราคา 99,900 บาท/ต่อท่าน  (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 131,900 บาท/ต่อท่าน)
9-10 ท่าน = ราคา 76,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 108,900 บาท/ต่อท่าน)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ที่พัก : พักแบบมาตราฐานยุโรป  พักที่ Hostel ห้องเป็นลักษณะนอนรวมกัน จำนวน 4-12 ท่าน เป็นเตียงสองชั้น หรือ เตียงแบบเรียงกัน (ซึ่งแล้วแต่โรงแรมจะจัดให้) ความสะอาด เงียบสงบ สะดวกสบาย ปลอดภัย แบบมาตราฐานสวิส ห้องน้ำเป็นแบบรวม แยกฝั่งหญิง & ชาย (แต่หากท่านใดต้องการพักห้องคู่ สามารถแจ้งได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2.ค่าเดินทางตลอด 7 วัน (เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว)
3.ค่าอาหารเช้าทุกมื้อและอาหารเย็น(อาหารสวิส) 1 มื้อ (มื้อวันแรกที่มาถึงสวิส) อาหารรวมทั้งหมด 7 มื้อ
4.ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์
5.ค่ามัคกุเทศก์คนท้องถิ่น(คนไทย)ที่ชำนาญเส้นทาง
6.ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ & ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เรามีบ.ทัวร์ของเราเองที่เป็นสาขาในไทย & มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกท่านสำหรับยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป)

***ราคาทัวร์แบบรวมตั๋วเครื่องบินในแพคเก็จทัวร์ (จะเป็นเส้นทาง Bangkok-Zurich เท่านั้น) ทางบริษัทฯ ได้เลือกใช้สายการบิน แบบแวะเปลี่ยนเครื่องบิน แต่หลักๆจะใช้บริการสายการบิน Emirates , Etihad, หรือสายการบินอื่นๆ ขึ้นกับโปรชั่นของสายการบินนั้นๆ ในช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด (แต่หากท่านสนใจตั๋วเครื่องบินแบบบิน หรือแบบอื่นๆ ท่านสามารถแจ้งเรา ได้มีค่าใช้เพิ่มคะ)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียม 3% กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง,ค่าฝากกระเป๋าเดินทาง(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น
3.ค่าอาหารกลางวัน-เย็น (เราจะแนะนำอาหารท้องถิ่นให้ ราคา 15-40 ฟรังส์/ต่อมื้อ)
4.ค่าขึ้นกระเช้าไปบนภูเขาที่นอกเหนือจากโปรแกรม & ค่ากิจกรรมเสริมบนภูเขาต่างๆ เช่น สกี เป็นต้น
5.ค่าทิปมัคกุเทศก์

***หากต้องการให้เราจัดการตั๋วเครื่องบินให้ด้วย แจ้งได้ค่ะ (ตั๋วเครื่องบินราคาเริ่มต้น 25,000 บาท)

***จำหน่ายซิมมือถือ ที่สามารถใช้ได้ไม่อั้นกับโปรแกรมแชทต่างๆมากมาย แชทใช้ได้ทุกทวีปทั่วโลกมากกว่า 150 ประเทศ หลังจากซื้อซิมแล้ว สามารถใช้ได้ฟรี 1 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
หมายเหตุ
– ขอสงวนสิทธิ์รับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป ยกเว้นการเหมาทัวร์ค่ะ
การปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไป สามารถทำได้ในกรณีที่คุณเหมาทัวร์ค่ะ แล้วหลังจากมัดจำ(ตามยอดที่เราแจ้ง) ทางเราจะจัดทำโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ตามเส้นทางที่คุณต้องการค่ะ

*** คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท สำหรับท่านที่เลือกเปลี่ยนแปลงเส้นทางทัวร์จากที่เราได้จัดไว้แล้ว
ราคาทัวร์ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เทศกาลต่างๆตามความเหมาะสม  และขึ้นอยู่กับจำนวนระยะเวลาที่ ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะมีจำนวน 3-20 วัน ทำให้เราไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวไว้ได้ เนื่องจากได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมถึงระยะทางของ สถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไปด้วย สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Info@swisstoursby.com/swisstoursbyte@gmail.com

facebookmail
This entry was posted in Best of Switzerland, Swiss Classic Tours and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *