บริการอื่น


  • becca-tapert--A_Sx8GrRWg-unsplash.jpg
    บริการวางแผนการเดินทางบริการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทริปสวิส & ยุโรป หรือที่อื่นๆทั่วโลก (สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวสวิส & ยุโรปด้วยตัวเอง แบบไม่มีไกด์)ทางบริษ...

  • 214088-1024x576.jpg
    บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น ดำเนินการโดยบริษัท Schweiz reisen Co.,Ltd. (บริษัท ชไวซ์ ไรเซน จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของเราที่ประเทศไทย รวมถึงมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องวีซ่า คอยดูแ...

  • Picture5.png
    บริการเช่าPocket Wifi บริการเช่า Pocket WIFI ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้งานได้พร้อมกัน 10 เครื่อง , มาตฐานความเร็วระดับ 4G จากเครื่อข่ายของประเทศสวิสฯ (ใช้ SIM ของเครือข่ายประเทศสว...