ทริปถ่ายภาพเมืองสวิส(สวรรค์บนดิน) 9วัน

ทริปถ่ายภาพแบบเจาะลึกวิวสวยในดินแดนสววรค์ที่สวิตเซอแลนด์ 9 วัน
ให้ทุกท่านได้สัมผัสความสวยงามทั่วทุกภูมิภาคของสวิตเซอร์แลนด์ในบรรยายกาศธรรมชาติ ภูเขา ทะเลสาบ น้ำตก ปราสาท เมืองเก่าสไตร์ยุโรป รวมถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านสามารถเก็บ ภาพประทับใจแบบจุใจเต็มอิ่มทั้งได้วัน แบบเจาะลึก
ค่าใช้จ่ายทริปนี้ :(สำหรับผู้ใหญ่แบบจอยกลุ่ม)
1 ท่าน=ราคา 96,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 128,900 บาท/ต่อท่าน)
2-3 ท่าน=ราคา 90,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 122,900 บาท/ต่อท่าน)
4-5 ท่าน=ราคา  86,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 118,900 บาท/ต่อท่าน)
6-8 ท่าน =ราคา  79,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 111,900 บาท/ต่อท่าน)
9 ท่าน=ราคา  76,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 108,900  บาท/ต่อท่าน)
10 ท่าน=ราคา 73,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 105,900 บาท/ต่อท่าน)
**ราคาเป็นแบบจอยกรุ๊ปรวม,หากต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ติดต่อสอบถามกับทางบริษัท**

Day 1-Bern
ช่วงเช้า : รับทุกท่านที่สนามบินซูริค(Zurich) หรือสถานีรถไฟ

ต่อจากนั้น : เที่ยวชมน้ำตกไรน์ฟาล (Rheinfall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
-น้ำตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall) เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้าง 150 เมตร สูง 23 เมตร ในฤดูหนาวมีกระแสน้ำไหล 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในฤดูร้อนมีกระแสน้ำไหล 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อปีค.ศ. 1965 กระแสน้ำมีกำลังแรงสูงสุดถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อปีค.ศ. 1921 กระแสน้ำมีกำลังต่ำสุดเพียง 95 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากกระแสน้ำมีกำลังแรงมาก ปลาไม่สามารถว่ายข้ามน้ำตกไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ นอกจากปลาไหล (eels) เท่านั้นที่สามารถไต่ไปตามก้อนหิน และ ข้ามไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ น้ำตกนี้ กำเนิดมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งราวๆ 14,000 – 18,000 ปีมาแล้ว เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Day 2-Blausee
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเบลาเซ (Blausee) ทะเลสาบสีน้ำเงิน
-ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee) มีลักษณะเป็นทะเลสาปสะท้อนน้ำเป็นสีนำเงิน มองเห็นตัวปลาด้านล่าง ตั้งอยู่ในเขต Bernese Oberland เป็นทะเลสาปเล็กๆ ที่มีไว้เพื่อทำเป็นสถานที่ เพาะพันธ์ปลาเทราท์ เป็นของเอกชน เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ช่วงเย็น : เที่ยวชมเมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
-เมืองเบริ์น(Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มีประชากรไม่มาก ในปีค.ศ. 1863 เบิร์นได้รับการยกเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 ย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (Aare River) เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Day 3-Aletsch glacier
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย : เที่ยวชมธารน้ำแข็งอเล็ทซ์ (Aletsch glacier)ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์
-ธารน้ำแข็งอเล็ทซ์ มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร (14 ไมล์) และครอบคลุมมากกว่า 120 ตารางกิโลเมตร (46 ตารางไมล์) ธารน้ำแข็ง Aletsch ประกอบด้วยสามธารน้ำแข็งขนาดเล็กลงมาบรรจบกันที่คอนคอร์เดียที่ความหนาของมันเป็นที่คาดกันว่าจะอยู่ใกล้ 1 กิโลเมตร (3,300 ฟุต) จากนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปทางหุบเขาโรนก่อนที่จะให้กำเนิดแม่น้ำซ่า มีพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งธารน้ำอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งยุงเฟรา(Jungfrau-Aletsch)ซึ่งครอบคุ้มพื้นที่ทั้งหมดจากทือกเขาแอลป์ของรัฐเบริ์น (Bern)และวาลิส (Valais)ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกผ่าน Gemmi และยังถูกขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2001 เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Day 4-Interlaken
ช่วงเช้า : เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเค่น (Interlaken)
-เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) ตั้งอยู่ที่เหนือระดับน้ำทะเล 570 เมตร (1,870ฟุต) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองมักถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และสวนผลไม้ อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาที่จะทำให้คุณเห็นธารน้ำแข็งซึ่งได้ รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่สามารถ มองเห็นยอดเขา 3แห่ง คือ ยอดเขาจุงฟราวน์ (Jungfrau) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 4,158 เมตร ยอดเขา Monch มีความสูง 4,099 เมตร และยอดเขา Eiger มีความสูง 3,970เมตร เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Day 5-Mt.Rigi-Luzern
ช่วงเช้า : เที่ยวชมยอดเขาMt.Rigi ภูเขาริกิราชินีแห่งเทือกเขา(Mt.Rigi Queen of the mountains)
เดินทางโดยรถไฟฟันเฟื่องเพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาริกิซึ่งมีความสูง 6,ooo ฟุต หรือ 1,800 เมตร ด้วยรถกลไฟใช้ระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นรถจักรที่เก่าแก่ที่สุดสร้างเมื่อ ปี 1858 แต่ได้รับบูรณะเป็นอย่างดี ภูเขาริกิตั้งอยู่ไกล้เมืองลูเซริ์น (Luzern) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และ ทะเลสาบอีก 13 แห่ง ภูเขาริกิตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง เยอรมนี และ ฝรั่งเศส ทำให้สามารถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถานที่แห่งนี้ เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
ต่อจากนั้น : ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซริ์น เพื่อนำท่านเดินทางไปที่ท่าเรือที่เมืองลูเซิร์น เพื่อขึ้นเรือ UNTERWALDEN เรือโดยสารขนาดใหญ่ซึ่งจุคนได้ถึง 3oo คน เป็นเรือกลไฟใช้ใบพัด paddlewheel Steamers ล่องทะเลสาบ ที่เรียกว่า Vierwaldstattersee หรือ ทะเลสาบของสี่ “Forest Cantons” ซึ่งเป็น ทะเลสาบที่สวยและใหญ่อีกทะเลสาบหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับสี่จังหวัด สำคัญ ตื่นตาตื่นใจกับภูเขารอบด้านและธรรมชาติบ้านตามไหล่เขาบนชายฝั่งสองข้างของ ทะเลสาบ

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น(Luzern)
-เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ ตั้งอยู่ฝั่งค้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ (Reuss river) เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปีแล้ว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุก ประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรืออาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Day 6-Geneva
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองเจนีวา (Geneva) เมืองนานาชาติ (Global City) แห่งสวิส
-เมือง เจนีวา (Geneva) เป็นสถานที่จัดตั้งองค์สำคัญต่างๆมากมาย อย่าง UN สันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 มีทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของตัวเมืองที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งของ ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุเจ็ทเดเอา เป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น”สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา” โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุถูกติดตั้งในปี 1886  หลังจากนั้นมุ่งหน้าไปยังเขตเมืองเก่า (Old Town ) ชมวิหารเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นกรุงเจนีวา

Day 7-Bellinzona
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองเบลลินโซน่า(Bellinzona) เมืองแห่งปราสาท
-เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona)” อิตาลีแห่งสวิตเซอร์แลนด์” เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Day 8-Zermatt-Gornergrat(Matterhorn)
ช่วงเช้า : เที่ยวชมยอดเขามัทเทอร์ฮอล(Matterhorn) ยอดเขาหมาพีระมิดที่โด่งดังแห่งเทือกเขาแอลป์
-นำท่านเดินทางไปยังสถานีกอนนอร์กราร์ท(Gornergrat) โดยรถไฟฟันเฟื่องปีนเขาเพื่อขึ้นไปเที่ยวชมยอดเขามัทเทอร์ฮอล(Matterhorn) ยอดเขาสูงเด่น ตั้งอยู่โดดเดี่ยวอยู่เหนือทิวทัศน์ของเทือกเขาเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาแห่งนี้ตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี มีความสูงถึง 4,478 เมตร จุดชมวิวที่สวยงามอยู่ใกล้กับเมืองเซอร์มัทท์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งชมภาพตื่นตาตื่นใจที่หลงเหลือจากการเกิดการเคลื่นตัวของผิวโลก เมื่อ 50 ล้านปีก่อน เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ต่อจากนั้น : นำท่านเที่ยวชมเมืองเซอร์มัท(Zermatt) เมืองที่ไม่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันขับเคลื่อนวิ่ง
-เมืองแซร์แมทหมู่บ้านเล็กๆ ทางขึ้นยอดเขามัทเอร์ฮอร์นซึ่งตั้งไกล้เทือกเขาแอลป์ ในรัฐวาเลส์ (Valais) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่ามีประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกว่า 1,620 เมตร ทางตอนใต้ของสวิตติดกับชายแดนอิตาลี ตัวเมืองถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขากว่า 38 ยอด และแต่ละยอดล้วนมีความสูง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4000 เมตร นอกจานี้เมืองแซร์แมท (Zermatt) ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านการปีนเขาและการเล่นสกีและฤดูร้อนนิยม Tracking หลายเส้นทาง (นักปีนเขาที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เกือบ 200,000 คนแล้ว) และเมืองแห่งนี้ยังคงอนุรักษณ์ความเป็นชีวิตพื้นเมืองดั้งเดิมไว้เหมือนเดิม และเมืองนี้เป็นเมืองที่มีกฎหมายสั่งห้ามรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมัน ขับเคลื่อนวิ่งในเมืองโดยเด็ดขาด ซึ่งการคมนาคมข่นส่งในบริเวณเมืองจะใช้รถเล็กๆที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า เชิญทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Day 9-เดินทางกลับ
ช่วงสายหรือช่วงเย็น : ส่งทุกท่านกลับที่สนามบินซูริคหรือสถานีรถไฟ

*******************************************************************
ค่าใช้จ่ายทริปนี้ (สำหรับผู้ใหญ่แบบจอยกรุ๊ป)
1 ท่าน=ราคา 96,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 128,900 บาท/ต่อท่าน)
2-3 ท่าน=ราคา 90,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 122,900 บาท/ต่อท่าน)
4-5 ท่าน=ราคา  86,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 118,900 บาท/ต่อท่าน)
6-8 ท่าน =ราคา  79,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 111,900 บาท/ต่อท่าน)
9 ท่าน=ราคา  76,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 108,900  บาท/ต่อท่าน)
10 ท่าน=ราคา 73,900 บาท/ต่อท่าน (แบบรวมตั๋วเครื่องบิน =ราคา 105,900 บาท/ต่อท่าน)


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พัก : พักแบบมาตราฐานยุโรป จำนวน  8 คืน (พักที่ Bern 7 คืน & Zermatt 1 คืน)
  ที่พัก : พักที่ Hostel ห้องเป็นลักษณะนอนรวมกัน จำนวน 4-12 ท่าน เป็นเตียงสองชั้น หรือ เตียงแบบเรียงกัน (ซึ่งแล้วแต่โรงแรมจะจัดให้) ความสะอาด เงียบสงบ สะดวกสบาย ปลอดภัย แบบมาตราฐานสวิส ห้องน้ำเป็นแบบรวม แยกฝั่งหญิง & ชาย (แต่หากท่านใดต้องการพักห้องคู่ สามารถแจ้งได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ค่าเดินทางตลอด 9 วัน & ค่ารถไฟขึ้นภูเขาตามโปรแกรมทัวร์ (เดินทางโดยรถสาธารณะ เช่น รถไฟ รถราง รถเมย์ เรือ เป็นต้น แต่การเดินทางระหว่างเมืองจะให้รถไฟเป็นหลัก)
 • ค่าอาหารเช้าทุกมื้อและอาหารเย็น 1 มื้อ (มื้อวันแรกที่มาถึง) อาหารรวมทั้งหมด 9 มื้อ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคกุเทศก์คนท้องถิ่น(คนไทย)ที่ชำนาญเส้นทาง
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ & ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (Special Offer)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เรามีบ.ทัวร์ของเราเองที่เป็นสาขาในไทย & มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกท่านสำหรับยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป) (Special Offer)
  ***ราคาทัวร์แบบรวมตั๋วเครื่องบินในแพคเก็จทัวร์ (จะเป็นเส้นทางบิน Bangkok-Zurich เท่านั้น) ทางบริษัทฯ ได้เลือกใช้สายการบิน แบบแวะเปลี่ยนเครื่องบิน แต่หลักๆจะใช้บริการสายการบิน Emirates , Etihad, หรือสายการบินอื่นๆ ขึ้นกับโปรชั่นของสายการบินนั้นๆ ในช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด (แต่หากท่านสนใจตั๋วเครื่องบินแบบบิน หรือแบบอื่นๆ ท่านสามารถแจ้งเรา ได้มีค่าใช้เพิ่มคะ)

อัตรานี้ไม่รวม ** โปรดอ่านโดยละเอียด**

 • ค่าธรรมเนียม 3% กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง,ค่าฝากกระเป๋าเดินทาง(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวัน-เย็น (เราจะแนะนำอาหารท้องถิ่นให้ ราคา 15-40 ฟรังส์/ต่อมื้อ)
 • ค่าขึ้นกระเช้าไปบนภูเขา & ค่ากิจกรรมเสริมบนภูเขาต่างๆ เช่น สกี เป็นต้น
 • ค่าทิปมัคกุเทศก์

เงื่อนไขการจองและการยกเลิกทัวร์

 • 1.เงินมัดจำค่าจองทัวร์ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกทัวร์หลังจองทันทีจองทัวร์หักเงิน 50% ของค่าจองทัวร์ หากนอกนั้นขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่าทัวร์ทุกกรณี
  และสามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติ่มได้ที่>>>เมนู Booking 

***ราคาทัวร์ที่ได้แจ้งข้างต้น เป็นราคาทัวร์สำหรับแบบจอยกรุ๊ปเท่านั้น หากท่านสนใจท่องเที่ยวแบบส่วนตัว (Private group) โดยใช้โปรแกรมทัวร์นี้ รบกวนสอบถามราคาใหม่กับทางบริษัทฯ นะคะ**
***มีบริการ Pocket Wifi ให้เช่าใช้งานตลอดเส่นทาง แบบไม่อั้น (Non-limit)** ดูรายละเอียดได้ที่>>> เมนู บริการอื่น

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • ขอสงวนสิทธิ์รับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป ยกเว้นการเหมาทัวร์ค่ะ
 • การปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไป สามารถทำได้ในกรณีที่คุณเหมาทัวร์ค่ะ แล้วหลังจากมัดจำ(ตามยอดที่เราแจ้ง) ทางเราจะจัดทำโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ตามเส้นทางที่คุณต้องการค่ะ
 • ***เนื่องจากมีบริษัททัวร์ต่างๆ & นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซร์ของเราเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ส่งโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มรูปแบบส่งให้ผู้เดินทาง หลังที่ทางบริษัทฯ ได้รับการมัดจำค่าทัวร์แล้วเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมทัวร์ที่เราได้จัดขึ้นมาขายหน้าเวปไซร์ทุกอัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นมาเอง และได้สำรวจเส้นทางครบรวมถึงได้ไปมาแล้วทั้งนั้น จึงได้กล้านำมาวางขายทุกท่าน เฉพาะนั้นการันตีคุณภาพ ได้ท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ แบบที่ไม่เคยมีทัวร์ที่ไหนพาไปมาก่อนแน่นอนคะ (ทางบริษัทฯ พาทุกท่านไปตามรูปสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้ลงไว้ในโปรแกรมทัวร์)
  ***คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท สำหรับท่านที่เลือกเปลี่ยนแปลงเส้นทางทัวร์จากที่เราได้จัดไว้แล้ว
 • ราคาทัวร์ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ และเทศกาลต่างๆตามความเหมาะสม เป็นต้น และขึ้นอยู่กับจำนวนระยะเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะมีจำนวน 3-40 วัน ทำให้เราไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวไว้ได้ เนื่องจากได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมถึงระยะทางของสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไปด้วย

**สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ swisstoursbyte@gmail.com หรือ Line: @SwissTours