ทัวร์ สวิส-เยอรมัน 8วัน 7คืน

ท่องเที่ยว สวิตเซอแลนด์-เยอรมัน 8วัน 7คืน 
Switzerland-German 8 Days 7 Days

ค่าใช้จ่ายทริปนี้ (แบบจอยกรุ๊ปของผู้ใหญ่)**หากต้องการเดินทางกรุ๊ปส่วนตัว ติดต่อทางบริษัท**
1 ท่าน = ราคา 94,900 บาท/ต่อท่าน 
2-3 ท่าน = ราคา 89,900 บาท/ต่อท่าน 
4-6 ท่าน = ราคา  84,900 บาท/ต่อท่าน
6-7 ท่าน =ราคา 80,900  บาท/ต่อท่าน 
8-9 ท่าน =ราคา  77,900 บาท/ต่อท่าน 
10 ท่าน =ราคา 72,900 บาท/ต่อท่าน   

Day 1-Bern
ช่วงเช้า : รับทุกท่านที่สนามบินซูริคหรือสถานีรถไฟ

ต่อจากนั้น : เมืองมุ่งหน้าสู่เที่ยวชมเมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
-เมืองเบริ์น (Bern) เป็นเมืองหลวงที่ไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกซึ่งมีประชากรเพียงประมาณ 130,000 คน มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ภาษาราชการที่ใช้ในเมืองเบิร์นคือ ภาษาเยอรมัน แต่คนในเมืองส่วนใหญ่นิยมพูดภาษาเยอรมันเบิร์น เป็นภาษาถิ่น ในปีค.ศ. 1863 เบิร์นได้รับการยกเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 ย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (Aare River)


Day 2-Mürren-Mt.Schilthorn-Interlaken
ช่วงเช้า : เที่ยวชมเมืองมือร์เรน(Mürren)
เมืองมือร์เรน(Mürren) หมู่บ้านเล็กเล็กที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่ความสูง 1,650 เมตร (5,412 เมตร) มีประชากรเพียง 450 คน แต่มีโรงแรมตั้งอยู่ถึง 2,000 แห่ง

ช่วงบ่าย : เที่ยวเมืองชลิฮอร์น (Schilthorn) ภูเขาที่เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง เจมส์บอน 007
-ภูเขาชลิฮอร์น (Schilthorn) มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล อยู่ที่ 2,970 เมตร หามองวิวจากภูเขาแห่งนี้สามารถมองเห็น หมู่บ้านLauterbrunnen และยังสามารถเห็นวิวแบบพาโนรามา เห็นภูเขา Titlis, Jungfrau, Mönch, Eiger, Bernese Alps,Jura,Vosges,Mont Blancและป่าดำ ซึ่งภูเขาแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากในปี 1928 เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง  1969 James Bond 007 ด้านบนของภูเขาชิสฮอร์น (Schilthorn) มีร้านอาหารชื่อ พิซ กลอเรีย (Piz Gloria) มีลักษณะพิเศษที่หมุนรอบตัวเองได้ทำให้สามารถรับประทานอาหารพร้อมทั้งชมวิว โดยรอบภูเขาได้โดยรวมกัน ซึ่งการหมุนรอบภูเขา 360 องศาของร้านอาหารในหนึ่งรอบใช้เวลาโดยประมาณ 55 นาที และสิ่งที่ให้ภูเขาชลิฮอร์น (Schilthorn) มีชื่อเสียงที่ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักนั้น ไม่ใช่แค่ความสวยงามของภูเขาเท่านั้น สถานที่แห่งนี้ยังเคยได้รับเกียรติเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง เจมส์บอน 007 ในปี 1960 นำแสดงโดย George Lazenby ซึ่งเป็นหนุ่มบอน์คนแรก

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเค่น (Interlaken)
-เมืองอินเตอร์ลาเคน  (Interlaken) ตั้งอยู่ที่เหนือระดับน้ำทะเล 570 เมตร (1,870ฟุต) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองมักถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และสวนผลไม้  อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาที่จะทำให้คุณเห็นธารน้ำแข็งซึ่งได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นยอดเขา 3แห่ง คือ ยอดเขาจุงฟราวน์ (Jungfrau) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 4,158 เมตร ยอดเขา Monch มีความสูง 4,099 เมตร และยอดเขา Eiger มีความสูง 3,970เมตร สถานที่ตากอากาศชั้นนำส่วนใหญ่ในถิ่นที่เรียกกันว่า Bernese Oberland จึงตั้งอยู่บริเวณ 3 เขานี้ ทิวทัศน์แถบนี้จึงบริสุทธิ์และสวยงามเกินคำบรรยาย ทำให้เป็นสถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า “สวยเหมือนเมืองในฝัน” และยังเป็นเส้นทางหลักที่เดินทางผ่านไปยัง ภูเขา ยอดเขาจุงฟราวน์ (Jungfrau)Top of Europe


Day 3-Montreux-Geneva
ช่วงเช้า : เที่ยวชมเมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองแห่งปราสาทสวยริมทะเลสาบเจนีวา
-เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)ตั้งอยู่ตำบล Riviera-Pays-d’Enhaut ในรัฐ Vaud ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาไกล้ตีนของยอดเขาแอลป์  ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น นำท่านไปชมปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon หรือ Château de Chillon) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบเจนีวาโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไป ประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตำนานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด ก็คือการจำคุกของ Bonivard ซึ่งเป็นที่มาของบทกวีที่มีชื่อเสียง อย่าง “นักโทษแห่ง Chillon” สมัยอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดิน ทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต้ หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์เมืองเก่ามองเทรอซ์ (Old Town Museum)นำท่านชม ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon หรือ Château de Chillon)-ทะเลสาบเจนีวา-พิพิธภัณฑ์เมืองเก่ามองเทรอซ์ (Old Town Museum)

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองเวเว่อร์(Vevey)เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวา
-เมืองเวอเว่ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา และตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโลซานน์ เชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนra” ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล ชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเวอเว่ย์ โดยพิพิธภัณฑ์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1897 ตั้งอยู่ในแมนชั่นที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 16 โดยภายในเป็นที่เก็บรักษาเฟอร์นิ เจอร์, งานฝีมือ, อาวุธโบราณ, เหรียญ และอื่นๆ จากนั้นเดินทางไปชม รูปปั้น ชาร์ลี แชปปิ้น (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองแห่งนี้ ซึ่งคุณสามารถเดินชฃทตัวเมือง หรือจะนั่งรถรางชมเมืองก็ได้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานไปกับการเดินชมอาคารเก่าแก่ ร้านกาแฟกลางแจ้ง และร้านอาหารมากมายให้เลือกซื้อของที่เคยมาเยือน ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวอเว่ย์ เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” “Pearls of the Swiss Rivie


Day 4-Mt.Rigi-Luzern
ช่วงเช้า : เที่ยวชมยอดเขาริกิ (Mt.Rigi)ราชินีแห่งเทือกเขา (Mt.Rigi Queen of the mountains)
-เดินทางโดยรถไฟฟันเฟื่องเพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาริกิซึ่งมีความสูง 6,ooo ฟุต หรือ 1,800 เมตร ด้วยรถกลไฟใช้ระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นรถจักรที่เก่าแก่ที่สุดสร้างเมื่อ ปี 1858 แต่ได้รับบูรณะเป็นอย่างดี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชื่นชมชมธรรมชาติตลอดการเดินทางจนถึง Mt. Rigi klum เขาริกิ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนึยภาพอันงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ในจะมอง เห็นทิวทัศน์รอบด้านได้ไกลถึง 300 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และ ทะเลสาบอีก 13 แห่ง ภูเขาริกิตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง เยอรมนี และ ฝรั่งเศส ทำให้สามารถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถานที่แห่งนี้นำท่านเดินทางไปภูเขาริกิโดยรถไฟฟันเฟืองจาก Goldau ระว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่า ซึ่งได้ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1871 พอถึงเขายอดคุณสามารถเดินตามทางเดินริมหน้าผาหรือเดินป่าชมธรรมชาติอันอุดม สมบูรณ์ และยังมีร้านอาหารให้คุณสามารถรับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวให้คุณได้ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ

ต่อจากนั้น : ล่องเรือเพื่อนำท่านเดินทางไปที่ท่าเรือที่เมืองลูเซิร์น เพื่อขึ้นเรือ UNTERWALDEN เรือโดยสารขนาดใหญ่ซึ่งจุคนได้ถึง 3oo คน เป็นเรือกลไฟใช้ใบพัด paddlewheel Steamers ล่องทะเลสาบ ที่เรียกว่า Vierwaldstattersee หรือ ทะเลสาบของสี่ “Forest Cantons” ซึ่งเป็น ทะเลสาบที่สวยและใหญ่อีกทะเลสาบหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับสี่จังหวัด สำคัญ ตื่นตาตื่นใจกับภูเขารอบด้านและธรรมชาติบ้านตามไหล่เขาบนชายฝั่งสองข้างของ ทะเลสาบ
ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้
-เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ ตั้งอยู่ฝั่งค้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ (Reuss river) ในอดีตลูเซิร์นเป็นเมืองเก่าที่ปกครองตนเอง ได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ ค.ศ.1332 สัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument)อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง และเมืองลูเซิร์น


Day 5-Heidelberg 
ช่วงเช้า : เที่ยวชมเมืองไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) เมืองแห่งปราสาทใหญ่และถังไวน์ยักษ์
-เมืองไฮเดลเบริ์ก อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และน่ามาเยือนมากเมืองหนึ่งของรัฐบา เดิน-เวือร์ทเทมแบร์กด้วยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เที่ยวชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก หรือ Heidelberg Castle ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทเก่าแก่ อายุมากกว่า 600 ปี ในอดีตเป็นป้อมปราการและต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ.1398 สถาปัตยกรรมของปราสาทไฮเดลเบิร์ก น่าสนใจตรงที่การผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรอเนสซองส์ที่ผสมผสานกัน อย่างลงตัว แม้หลายส่วนของปราสาทจะไม่ต่างอะไรกับซากปรักหักพัง เพราะถูกทำลายในช่วงสงครามหลายต่อหลายครั้ง ที่รุนแรงที่สุดเห็นจะเป็นในช่วงที่ กองทัพฝรั่งเศส โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำทัพมาถล่มไฮเดลเบิร์ก จนหลายๆส่วนของปราสาทพังลงมาจนเหลือซาก มองจากระเบียงปราสาทลงมาด้านล่าง จะเห็นความสวยงามของทั้งสะพานเก่าที่เรียกว่า Old Town Bridge และ แม่น้ำเนคคาร์ (Neckar) ที่สวยงามมากที่หลายคนเรียกไฮเดลเบิร์กว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติก อีกแห่งหนึ่งของยุโรป
ช่วงเย็น : เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) โดยรถไฟ


Day 6-Neuschwanstein Castle-Hohenschwangau Castle
ช่วงเช้า : เที่ยวชมปราสาทนอยชวานชไตน์(Neuschwanstein Castle) ปราสาทและความรักสีม่วง ของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
-ปราสาทนอยชวานชไตน์ตั้งอยู่ในเมืองฟุสเซน เป็นต้นแบบของการ์ตูนวอลต์ ดิสนีย์ แต่ปราสาทบนยอดเขาที่สร้างสวยงามทั้งภายนอกและภายในนั้นเป็นศูนย์รวมของเรื่องราวอันเข้มข้นของพระเจ้าลุด วิกที่ 2 กษัตริย์ผู้หลงใหลในศิลปะสร้างปราสาทหลังนี้ด้วยความรักและความปลาบปลื้มที่มีต่อ นายริชาร์ด วากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน ความรักของชายที่มีต่อชายด้วยกันไม่ใช่เรื่องปกติในสมัยนั้นและ การที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 ทุ่มทุนสร้างปราสาทในฝัน เพื่อจะให้ตรงกับบทประพันธ์โอเปร่าของวากเนอร์ว่า ด้วยอัศวินหงส์ขาว โลเฮนกริน และไม่ให้ความหรูหราตระการตาอ่อนด้อยกว่าปราสาทในฝรั่งเศส ทำให้พระองค์ถูกต่อต้านอย่างหนักจากเหล่าขุนนาง ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็ปลดพระองค์จากบัลลังก์ ด้วยข้อหาไม่มีความสามารถในการบริหาร ทั้งยังนำงบประมาณแผ่นดินและเงินในคลังของราชสำนักไปใช้อย่างมหาศาล และต้องกู้เงินมาเพิ่มโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด พระองค์ถูกพาไปประทับแบบจำกัดบริเวณที่ ปราสาทแบร์ก ในแคว้นบาวาเรีย กระทั่งสิ้นพระชนม์อย่างลึกลับในทะเลสาบ ขณะชันษาเพียง 40 ปีเท่านั้น

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมปราสาทโฮเก็นชวานเกา (Hohenschwangau Castle)ปราสาทของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียเคยประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์
-ปราสาทโฮเกนชวานเกา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชวานเกาใกล้เมืองฟึสเส็นทางตอนใต้ของแคว้นบาวาเรียในประเทศเยอรมนี ตัวปราสาทสร้างบนซากปราสาทชวานสไตน์เดิมซึ่งกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปราสาทเดิมสร้างโดยครอบครัวของอัศวิน หลังจากการยุบเลิกระบบอัศวินในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ปราสาทก็เปลี่ยนมือหลายครั้ง และตัวปราสาทก็เสื่อมโทรมลงจนเหลือแต่ทรากเมื่อต้นคริสต์ ศตวรรษที่ 19 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1และสงครามโลกครั้งที่ 2ปราสาทได้รับความเสียหาย ในปี ค.ศ. 1923 รัฐบาลบาวาเรียยอมรับสิทธิในการพำนักอาศัยในปราสาทของอดีตราชวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1933 ถึงปี ค.ศ. 1939 มกุฎราชกุมารรูพเพร็คแห่งบาวาเรีย (Crown Prince Rupprecht of Bavaria) และครอบครัวใช้ปราสาทเป็นวังฤดูร้อนและเป็นที่โปรดปรานของผู้สืบต่อมา แต่ละปีจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมปราสาทโฮเก็นชวานเกาประมาณปีละ 300,000 คน


Day 7-Munich
ช่วงเช้า : เมืองมิวนิค (Munich) เมืองหลวงแห่งเบียร์
-เมืองมิวนิคแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย และเป็นเมืองที่มีหอศิลปะสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ที่มี ชื่อเสียงหลายแห่ง งานมหกรรมใหญ่ประจำปีทั่วโลกรู้จักคือ Oktoberfest เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น BMW และซีเมนส์ บริษัทที่ผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และสถาบัน วิจัยอีกหลายแห่ง จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งจัตุรัสคาร์ล (Karlsplatz),สตาชชูส (Stachus),จัตุรัสแมรี่ (Marienplatz) และวิหารเฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche)

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมพระราชวังเรสซิเดนซ์ (Residenz Palace)
-พระราชวังเรสซิเดนซ์ เป็นพระราชวังอันใหญ่โตหรูหราซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าราชวงศ์วิทเทลส์บา คในระ หว่างปีค.ศ.1385 – 1918 และตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจัตุรัสแมกซ์-โจเซฟ ที่ซึ่งเป็นที่ประทับและศูนย์กลางอำนาจของกษัตริย์บาวาเรียนนานถึง 500 ปี  ปัจจุบันห้องจำนวน 130 ห้อง ภายในพระราชวังเป็นสถานที่จัดแสดงสมบัติล้ำค่ามากมายทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพเขียน เครื่องเคลือบ และเครื่องเงิน ไฮไลท์ที่ควรเยี่ยมชมคือ Antiquarium ห้องโถงสไตล์เรอเนสซองส์ที่สวยงาม สร้างปี 1570 เพื่อเป็นสถานที่เก็บสะสมคอลเลกชั่นของโบราณของยุค Albrecht ที่ 5 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรสซิเดนซ์ จัดแสดงสมบัติล้ำค่ามากมายของพระราชวังเรสซิเดนซ์ที่เก็บรักษาไว้ โรงละครเรสซิเดนซ์เก่า และพิพิธภัณฑ์ศิลปะของอียิปต์ นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสามารถพบศาลาไดอาน่าที่อยู่ใจกลางสวนหย่อมฮอฟการ์เท น (Hofgarten) และทิวทัศน์ของหอคอยทรงขวดพริกไทยของโบสถ์ธีอาทิน่าเคี้ยเช่อะ (Theatinerkirche)แห่งเซนต์คาเจทัน


Day 8-เดินทางกลับ
ช่วงสายหรือช่วงบ่าย : เดินทางกลับทาง สนามบินนิวนิคหรือ ท่าอากาศยานมิวนิก ฟรานซ์โยเซฟชเทราซ์ (Flughafen München Franz Josef Strauß)


*********************************************************************************
ค่าใช้จ่ายทริปนี้ :
ผู้ใหญ่ :
1 ท่าน = ราคา 94,900 บาท/ต่อท่าน 
2-3 ท่าน = ราคา 89,900 บาท/ต่อท่าน 
4-6 ท่าน = ราคา  84,900 บาท/ต่อท่าน (Hot)
6-7 ท่าน =ราคา 80,900  บาท/ต่อท่าน 
8-9 ท่าน =ราคา  77,900 บาท/ต่อท่าน 
10-14 ท่าน =ราคา 65,900 บาท/ต่อท่าน 


เด็ก (อายุ ไม่เกิน 12 ปี) :
2-3 ท่าน = ราคา 79,900 บาท/ต่อท่าน 
4-5 ท่าน = ราคา 75,900 บาท/ต่อท่าน 
6-10 ท่าน = ราคา 69,900 บาท/ต่อท่าน 
11-15 ท่าน = ราคา 59,900 บาท/ต่อท่าน 


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พัก : พักแบบมาตราฐานยุโรป จำนวน  7 คืน (พักที่ Bern 5 คืน &  Munich 2 คืน)
 • ที่พัก : พักที่ Hostel ห้องเป็นลักษณะนอนรวมกัน จำนวน 4-12 ท่าน เป็นเตียงสองชั้น หรือ เตียงแบบเรียงกัน (ซึ่งแล้วแต่โรงแรมจะจัดให้) ความสะอาด เงียบสงบ สะดวกสบาย ปลอดภัย แบบมาตราฐานสวิส ห้องน้ำเป็นแบบรวม แยกฝั่งหญิง & ชาย (แต่หากท่านใดต้องการพักห้องคู่ สามารถแจ้งได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ค่าเดินทางตลอด 8 วัน & ค่ารถไฟขึ้นภูเขาตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่าอาหารเช้าทุกมื้อและอาหารเย็น(อาหารสวิส) 1 มื้อ (มื้อวันแรกที่มาถึงสวิส) อาหารรวมทั้งหมด 8 มื้อ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคกุเทศก์คนท้องถิ่น(คนไทย)ที่ชำนาญเส้นทาง
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ & ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (Special Offer)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เรามีบ.ทัวร์ของเราเองที่เป็นสาขาในไทย & มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกท่านสำหรับ ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป) (Special Offer)

  หากต้องการ Upgrade ห้องพัก (ไม่ต้องการพักแบบ Hostel รวม)
  ****หากต้องการ Upgrade ห้องพัก Hostel เป็นห้องคู่ สำหรับ 2 ท่าน + 9,500 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)
  ***หากต้องการ Upgrade ห้องพักเป็นโรงแรม 3 ดาว สำหรับ 2 ท่าน +  13,500 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)
  ***หากต้องการ Upgrade ห้องพักเป็นโรงแรม 4 ดาว สำหรับ 2 ท่าน + 26,000 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)

 

อัตรานี้ไม่รวม ** โปรดอ่านอย่างละเอียด**

 • ค่าภาษี กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ
 • ค่าธรรมเนียม 3% กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง,ค่าฝากกระเป๋าเดินทาง(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวัน-เย็น (เราจะแนะนำอาหารท้องถิ่นให้ ราคา EUR 10-40 ยูโร/ต่อมื้อ/ต่อท่าน)
 • ค่าขึ้นกระเช้าไปบนภูเขาที่นอกเหนือโปรแกรม & ค่ากิจกรรมเสริมบนภูเขาต่างๆ เช่น สกี เป็นต้น
 • ค่าทิปมัคกุเทศก์

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • ขอสงวนสิทธิ์รับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป ยกเว้นการเหมาทัวร์ค่ะ
 • การปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไป สามารถทำได้ในกรณีที่คุณเหมาทัวร์ค่ะ แล้วหลังจากมัดจำ(ตามยอดที่เราแจ้ง) ทางเราจะจัดทำโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ตามเส้นทางที่คุณต้องการค่ะ
  ***คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท สำหรับท่านที่เลือกเปลี่ยนแปลงเส้นทางทัวร์จากที่เราได้จัดไว้แล้ว
  ราคาทัวร์ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ และเทศกาลต่างๆตามความเหมาะสม เป็นต้น และขึ้นอยู่กับจำนวนระยะเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะมีจำนวน 3-15 วัน ทำให้เราไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวไว้ได้ เนื่องจากได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมถึงระยะทางของสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไปด้วย

**สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Swisstoursbyte@gmail.com **หรือ LineID : SwissTours