ท่องเที่ยวแกรนด์ยุโรป 25 วัน (กรกฎาคม-สิงหาคม)

ทัวร์แกรนด์ยุโรป 25 วัน (กรกฎาคม-สิงหาคม)
Grand Europe 25 Days (July & August)

Swiss-Italy-Austria-Germany-Netherland-Belgium-France
อัตรค่าบริการ (แบบจอยกรุ๊ปผู้ใหญ่)**ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**
4-5 ท่าน = ราคา 345,000 บาท/ต่อท่าน
6-8 ท่าน = ราคา 285,000 บาท/ต่อท่าน
9-12 ท่าน =ราคา 265,000 บาท/ต่อท่าน   

Day 1-Zurich-Bern (Swiss)

Day 2-Luzern-Mt.Pilatus (Swiss)

Day 3-Milan (Italy)

Day 4-Rome
Colosseo-Spanish Steps-Palatino-Roman Forum-Trastevere-Piazza Navona-Pantheon-Trevi Fountain (Italy)

Day 5-Pisa (Italy)

Day 6-Florence (Italy)

Day 7-Venice (Italy)

Day 8-Innsbruck (Austrial)

Day 9-Salzburg-Lake Hallstatt (Austrial)

Day 10-Hohensalzburg Fortress-Old town (Austrial)

Day 11-St.Stephen’s Cathedral (Austrial)

Day 12-Vienna-Schoenbrunn (Austrial)

Day 13-Belvedere palace-Kaerntnerstrasse (Austrial)

Day 14-Munich (German)

Day 15-Neuschwanstein Castle-Schloss Nymphenburg (German)

Day 16-Berlin
Brandenburg Gate-Berlin Cathedral-Bundestag-Alexanderplatz-Fernsehturm-Kirche Gedächtnis (German)

Day 17-Berlin-Charlottenburg-Checkpoint Charlie-Kurfürstendamm (German)

Day 18-Amsterdam-Dam Square (Netherland)

Day 19-Keukenhof-Bloemenmarkt(Floating flower market)-Royal Palace Amsterdam-Museum Quarter Gardens (Netherland)

Day 20-Brussels (Belgium)

Day 21-Brugge-The Belfry and Market Hall-Old town (Belgium)

Day 22-Paris-Champs Elysees & Arc de Triomphe- Galeries Lafayette & Printemps-Notre Dame Cathedral-Montmarte & Sacre Couer Basilica-Eiffel Tower (France)

Day 23-Mont Saint-Michel (France)

Day 24-Paris-The Louvre museum (France)

Day 25-เดินทางกลับ
ช่วงสายหรือช่วงบ่าย : ส่งท่านที่สนามบินซูริคหรือสถานีรถไฟ
*****************************************************************
อัตราค่าบริการ (แบบจอยกลุ่ม) 
ผู้ใหญ่ :

4-5 ท่าน = ราคา 345,000 บาท/ต่อท่าน
6-8 ท่าน = ราคา 285,000 บาท/ต่อท่าน
9-12 ท่าน =ราคา 265,000 บาท/ต่อท่าน
เด็ก (อายุ 8-12 ปี ) :
4-5 ท่าน = ราคา 320,000 บาท/ต่อท่าน
6-8 ท่าน =ราคา  235,000 บาท/ต่อท่าน
9-12 ท่าน =ราคา  225,000 บาท/ต่อท่าน
***รับเฉพาะเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • Apartment ลักษณะมีพักห้องนอน 3-6 ห้องในบริเวณเดียวกัน มีห้องครัว ห้องน้ำ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (ซึ่งบางแห่งอาจมีเครื่องซักผ้าให้ด้วย)
 • ค่าเดินทางตลอดทัวร์ 25 วัน (เดินทางโดยสาธารณะ โดยใช้รถไฟเป็นหลัก)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์ทัวร์
 • ค่าอาหารทุกมื้อ(เช้า-เย็น)ตลอดการเดินทาง อาหารรวมทั้งหมด 48 มื้อ
 • ค่ามัคกุเทศก์คนท้องถิ่น(คนไทย)ที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ & ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (เรามีบ.ทัวร์ของเราเองที่เป็นสาขาในไทย & มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกท่านสำหรับ ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป)

**อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**โปรดอ่าน**

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Bangkok-Zurich หรือเส้นทางอื่นๆ)
 • ค่าธรรมเนียม 3% กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง,ค่าฝากกระเป๋าเดินทาง(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวัน (เราจะแนะนำอาหารท้องถิ่นให้ ราคา EUR 8-20 ยูโร/ต่อมื้อ)
 • ค่าขึ้นกระเช้าไปบนภูเขา & ค่ากิจกรรมเสริมบนภูเขาต่างๆ เช่น สกี เป็นต้น
 • ค่าขึ้นหอไอเฟล(Eiffel Tower) & Arc de Triomphe
 • ค่าทิปมัคกุเทศก์
  ***หากต้องการให้เราจัดการตั๋วเครื่องบินให้ด้วย แจ้งได้ค่ะ (ตั๋วเครื่องบินราคาเริ่มต้น 25,000 บาท)

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • ขอสงวนสิทธิ์รับเด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป เท่านั้นค่ะ
 • การปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไป สามารถทำได้ในกรณีที่คุณเหมาทัวร์ค่ะ แล้วหลังจากมัดจำ(ตามยอดที่เราแจ้ง) ทางเราจะจัดทำโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ตามเส้นทางที่คุณต้องการค่ะ
 • *คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท สำหรับท่านที่เลือกเปลี่ยนแปลงเส้นทางทัวร์จากที่เราได้จัดไว้แล้ว
 • ราคาทัวร์ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เทศกาลต่างๆตามความเหมาะสม  และขึ้นอยู่กับจำนวนระยะเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะมีจำนวน 3-20 วัน ทำให้เราไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวไว้ได้ เนื่องจากได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมถึงระยะทางของสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไปด้วย

**สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ E-Mail: SwissToursByTe@gmail.com หรือ LineID: @SwissTours (หรือ Click AddLIne)